La llum com a material pictòric. Constància d'una presència.

 

La llum traça línies sobre la tela de lli, línies intencionades, pensades i, meditades.  Una intenció  marcar l’acte, però el resultat es una experiència diversa, una nova lectura per a mi, que possibilita una obertura en la mirada.

 

Línies, ombres, volums, llums, que conjuntament formen una representació:

“Saps de què es tracta?”, “Què hi pots llegir tu?”, “Saps què significa per a mi?”

 

Inicia aquí,

Un nou camí d’experiència, una nova eina per pensar, una nova línea d’investigació...